Ενημέρωση για την τελική εξέταση Εργαστηρίου Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα (21-24/1/2020)

Ενημέρωση για την τελική εξέταση Εργαστηρίου Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα (21-24/1/2020)

Η εξέταση στο μάθημα Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα θα πραγματοποιηθεί 21-24/1/2020 (Τρίτη έως Παρασκευή) κατά τις ημέρες και ώρες του Μαθήματος στην αίθουσα Β015.

Ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου

Δρ. Εξαρχάκος Γεώργιος