Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κτηριολογία

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κτηριολογία

Το μάθημα “Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κτηριολογία” δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21/1/2020, λόγω διοικητικών υποχρεώσεων του διδάσκοντα. Οι φοιτητές που θα ήθελαν να διορθώσουν το σκίτσο της προηγούμενης Τρίτης μπορούν να το φέρουν προς διόρθωση την Τετάρτη 22/1/2020, κατά τις ώρες παράδοσης των εργασιών που έχουν ανακοινωθεί (10π.μ. έως 12:30μ.μ. – βλ. προηγούμενη ανακοίνωση).