Ανακοίνωση – Γεωδαισία

Ανακοίνωση – Γεωδαισία

Η εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος Γεωδαισία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23/01/2020 και την Παρασκευή 24/01/2020.

Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eClass.