Τεχνικό Σχέδιο – εξεταστική χειμερινού εξαμήνου 2019-20

Τεχνικό Σχέδιο – εξεταστική χειμερινού εξαμήνου 2019-20

Τεχνικό Σχέδιο – εξεταστική χειμερινού εξαμήνου 2019-20

Ι. Οι παλαιοί φοιτητές, που δεν παρακολούθησαν το μάθημα, παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν άμεσα τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: malik@uniwa.gr

ΙΙ. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
(τα κεφάλαια κλπ. σημειώνονται όπως παρατίθενται στο διανεμόμενο σύγγραμμα)
1. Από το κεφ. 1, «Βασικές Γεωμετρικές Κατασκευές Επιπέδων Σχημάτων»
1.2. Κατασκευή διχοτόμου γωνίας, σελ. 24-26.
1.14. Εφαρμογή Θεωρήματος Θαλή, σελ. 40-43.
1.27.9. Κατασκευή κανονικού εξαγώνου.
2. Από το κεφ. 2, «Στοιχεία Ευκλείδειας Γεωμετρίας του Χώρου»
2.2. Στερεά σώματα, σελ. 202-211 /222-225 /235-250.
3. Από το κεφ. 3, «Μεθοδολογία Παράστασης Στερεού Σώματος βασισμένη στο Σύστημα Monge»
Όλα, εκτός από:
-τις σελίδες 316-322, 383-385, 438-455, 459-465, 474-476, 480-515, 643-659.
-τα σχετικά για τον Β’ τρόπο αναπτύγματος των επιπέδων προβολής.
4. Όλα τα σχετικά με τις Ασκήσεις Πράξης, που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του εξαμήνου.

ΙΙΙ. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί τους τα βασικά όργανα σχεδίασης που χρησιμοποίησαν στο μάθημα, καθώς και επίσημο στοιχείο ταυτοποίησής τους.

IV. Πριν από την εξέταση, οι φοιτητές πρέπει να πληροφορηθούν για την αίθουσα, στην οποία εξετάζονται, από τους καταλόγους που θα βρίσκονται στο γραφείο Δδ2 του ισογείου (Πανεπιστημιούπολη 2).