Ανακοίνωση – Εργαστηρίου Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα Τετάρτη 12:00-15:00

Ανακοίνωση – Εργαστηρίου Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα Τετάρτη 12:00-15:00

Το Τμήμα του Εργαστηρίου Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα Τετάρτη 12:00-15:00 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της εκδήλωσης κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές του τμήματος Τετάρτη 12:00-15:00 θα πρέπει να αναπληρώσουν το εργαστήριο σε ένα από τα παρακάτω τμήματα:

Πέμπτη 09:00 -12:00

Πέμπτη 12:00 -15:00

Παρασκευή 12:00 -15:00