Πρόοδος μαθήματος «Μηχανική του Στερεού Σώματος» – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόοδος μαθήματος «Μηχανική του Στερεού Σώματος» – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η πρόοδος του μαθήματος θα διεξαχθεί ως ακολούθως:
– Τμήμα 2: Τετάρτη 15.01.2020 09:00-11:00
– Τμήμα 1: Δευτέρα 20.01.2020 14:00-16:00
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη σελίδα του μαθήματος στο https://eclass.uniwa.gr.

Ο Διδάσκων