Αναπλήρωση μαθημάτων «Μηχανική του Στερεού Σώματος»

Αναπλήρωση μαθημάτων «Μηχανική του Στερεού Σώματος»

Οι αναπληρώσεις του μαθήματος «Μηχανική του Στερεού Σώματος» θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα:

Τμήμα 1: Δευτέρα 20.01 (14:00-16:00) και Τετάρτη 22.01 (11:00-13:00)

Τμήμα 2: Τετάρτη 22.01 (09:00-11:00) και Πέμπτη 23.01 (17:00-19:00)

Ο Διδάσκων