ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

  1. Την Παρασκευή 17/01/2020 θα πραγματοποιηθεί η άσκηση «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» στην αίθουσα Α214 για τους φοιτητές και των τμημάτων Α και των τμημάτων Β. Οι φοιτητές πρέπει να προσέλθουν υποχρεωτικά στα δίωρα που παρακολουθούν.

 

  1. Η εξέταση του Εργαστηρίου Δομικών Υλικών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/1/2020 για τους φοιτητές και των τμημάτων Α και των τμημάτων Β. Οι φοιτητές πρέπει να προσέλθουν υποχρεωτικά στα δίωρα που παρακολουθούν.

 

Εξεταστέα ύλη: 1.Οπτική μικροσκοπία, 2.Σκληρομέτρηση μεταλλικών υλικών, 3.Δειγματοληψία αδρανών υλικών, τετραμερισμός – ελάττωση μεγέθους, διμερισμός αδρανών, προσδιορισμός παιπάλης πλυσίματος και φυσικής υγρασίας αδρανών υλικών, 4.Κοκκομετρική ανάλυση αδρανών υλικών, 5.Σχεδιασμός μελέτης σύνθεσης σκυροδέματος σύμφωνα με ACI 211.

Η εξέταση γίνεται με ανοιχτές σημειώσεις.

 

  1. Οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει κατά τα προηγούμενα έτη το εργαστήριο του μαθήματος «Δομικά Υλικά» του προγράμματος ΠΑ.Δ.Α. ή των αντιστοιχηθέντων μαθημάτων από τα προηγούμενα προγράμματα Τ.Ε.Ι. και συμμετέχουν μόνο στην τελική εξέταση του εργαστηρίου, καλούνται να δηλώσουν τα ονόματά τους έως την 17-1-2020 στην κατάσταση “Μόνο Τελική Εξέταση” στο eClass, διότι αλλιώς δεν θα τους επιτραπεί η συμμετοχή τους στην εξέταση. Η ανωτέρω δήλωση είναι υποχρεωτική για λόγους προγραμματισμού της εξέτασης.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με την κατανομή των ανωτέρω φοιτητών σε τμήματα και τις ώρες εξέτασης.

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν εγγραφεί ακόμη στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του eClass (https://eclass.uniwa.gr), μάθημα Δομικά Υλικά (CE 130), να εγγραφούν άμεσα για να ενημερώνονται για το μάθημα και να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις.