ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ 8ΗΣ-9ΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ