ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ 7ΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ