ΠΑΡΑΔΟΣΗ 3ΗΣ+4ΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ για το μάθημα “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ”