ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ την 14/11/2019 – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ