Έναρξη μαθήματος “Μηχανική του Στερεού Σώματος”

Έναρξη μαθήματος “Μηχανική του Στερεού Σώματος”

Τα μαθήματα θα αρχίσουν την ερχόμενη Δευτέρα 11.11.2019.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που αναρτήθηκε στις 31.10.2019.

 

Βασίλης Μελισσιανός
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.