ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – 5/11/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – 5/11/2019

Το μάθημα “ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ” δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (5/11/2019) λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.