ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Παρακαλούνται όσοι έχουν γραφτεί στα παραπάνω μαθήματα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20 να γραφτούν το συντομότερο δυνατόν και στο e-class των μαθημάτων αυτών,  έτσι ώστε να έχουν άμεση ενημέρωση για τα μαθήματα.

Επισημαίνεται ότι, στα πλαίσια του 5ετούς – και εν δυνάμει Πολυτεχνικού –   Προγράμματος Σπουδών,  η ύλη των δύο μαθημάτων και ο βαθμός δυσκολίας τους έχει αυξηθεί  σε σχέση με το προηγούμενο 4ετές Πρόγραμμα Σπουδών.

Η τακτική παρακολούθηση των διαλέξεων των μαθημάτων από όλους, αν και όχι υποχρεωτική, είναι επιβεβλημένη!

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στους φοιτητές προηγουμένων ετών στα προαναφερθέντα και ιδιαίτερα  στη σημασία της τακτικής παρακολούθησης των μαθημάτων. Με άλλα λόγια, οι παλαιότεροι φοιτητές που χρωστούν τα μαθήματα αυτά δεν θα πρέπει να επαναπαυθούν επειδή έχουν μια κάποια εξοικείωση με τα μαθήματα από τα προηγούμενα χρόνια. Χρειάζεται να συμμετέχουν στις διαλέξεις  και να εκπονούν τις  εργασίες/ασκήσεις, όπως οι φοιτητές που εγγράφονται στα μαθήματα για πρώτη φορά.

Ο διδάσκων

Γιάννης Συμπέθερος

Καθηγητής