Έναρξη – “Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι”

Έναρξη – “Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι”

Πληροφορούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα “Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι” ότι η διδασκαλία του μαθήματος θα ξεκινήσει αύριο (1/11/2019) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Διδάσκουσα είναι η κ. Κωνσταντίνα Γεωργούλη.

Γιάννης Τυρινόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής