Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων

Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων

Aπό σήμερα Παρασκευή 1/11/2019 αρχίζουν πλέον να γίνονται όλα τα θεωρητικά μαθήματα, ακόμα και εκείνα που έως τώρα δεν έφεραν όνομα διδάσκοντος.