ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ)

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες ΜΟΝΟ του Α’ Εξαμήνου που έχουν ήδη εγγραφεί στις Εργαστηριακές Ομάδες Γεωλογίας Μηχανικού, να επικυρώσουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://eclass.uniwa.gr/modules/group/?course=CIV162

Η ηλεκτρονική εγγραφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2019.

Δημήτρης Αλεξάκης