Έναρξη Μαθήματος «Γεωμετρικός Σχεδιασμός οδών»

Έναρξη Μαθήματος «Γεωμετρικός Σχεδιασμός οδών»

Την Παρασκευή 18/10/2019 (09.00-13.00) θα γίνει η πρώτη διάλεξη του
μαθήματος «Γεωμετρικός Σχεδιασμός οδών» στην Αίθουσα Β011 στην
Πανεπιστημιούπολη 2, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Χριστίνα Μηλιώτη