ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ – Τμήμα 2 (Δευ & Παρ)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ – Τμήμα 2 (Δευ & Παρ)

Τα μαθήματα του Τμήματος 2 της ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ (Δευτέρα και Παρασκευή) δε θα πραγματοποιηθούν μέχρι να εμφανισθεί το ονοματεπώνυμο του διδάσκοντος.

Θα υπάρξουν ενημερωτικές ανακοινώσεις επί του θέματος.

Μ. Βαλαβανίδης