ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Ανταλλαγή Αίθουσας: Μέθοδοι Επίλυσης με ΗΥ & Αντισεισμικός Σχεδιασμός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Ανταλλαγή Αίθουσας: Μέθοδοι Επίλυσης με ΗΥ & Αντισεισμικός Σχεδιασμός

Την Δευτέρα, λόγω του αριθμού των φοιτητών, θα γίνει αμοιβαία αλλαγή των αιθουσών δυο μαθημάτων: Μέθοδοι Επίλυσης με ΗΥ τ0υ 5ου (θα γίνει στο Αμφ.Χατζηνικολάου αντί της Β223) & Αντισεισμικός Σχεδιασμός του 7ου (θα γίνει στη Β223 αντί του Αμφ.Χατζηνικολάου).