ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διδακτικό υλικό κ θέματα για τα μαθήματα :

– Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα
– Λογισμός Πολλών Μεταβλητών
– Διαφορικές Εξισώσεις

θα βλέπετε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://vplace.teipir.gr/pde_math1

και στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μαθημάτων (eClass) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής

Δρ. Αλέξανδρος Παππάς