Ανακοίνωση – Προεντεταμένου Σκυροδέματος

Ανακοίνωση – Προεντεταμένου Σκυροδέματος

Η διδασκαλία του Προεντεταμένου Σκυροδέματος στο Τμήμα 1 (φοιτητές με επώνυμο, που αρχίζει απο Α έως Λ) θα ξεκινήσει την Τρίτη (15/10/2019) και ώρα 13.00 στον Αρχαίο Ελαιώνα.

Ο διδάσκων
Κ. Δημάκος

Σημ. : Για την έναρξη του μαθήματος “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ” θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.