ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ

H πρώτη διάλεξη του μαθήματος “Ακτομηχανική και Παράκτια Έργα” θα γίνει την Παρασκευή 11/10 3-5 στην αίθουσα που θα γίνεται το μάθημα (Κ16.214 της Π1 – Άλσος Αιγάλεω).

Ο διδάσκων

Γιάννης Συμπέθερος

Καθηγητής