Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα – Α’ Εξάμηνο

Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα – Α’ Εξάμηνο

Οι παραδόσεις θεωρίας ξεκινούν την Πέμπτη 10.10.2019 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα κ για τα δύο τμήματα.

Ο υπεύθυνος καθηγητής

Δρ. Αλέξανδρος Παππάς