Ανακοίνωση – Προγρ. και Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Ανακοίνωση – Προγρ. και Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Το μάθημα “Προγρ. και Διαχείριση Τεχνικών Έργων” θα ξεκινήσει την Δευτέρα 14/10/2019.

Β. Μούσας, Αναπληρωτής Καθηγητής