Ανακοίνωση – Οικοδομικής και Ειδικών Θεμάτων Οικοδομικής

Ανακοίνωση – Οικοδομικής και Ειδικών Θεμάτων Οικοδομικής

Την εβδομάδα 7-11 Οκτωβρίου δε θα γίνουν τα εργαστήρια των μαθημάτων Οικοδομικής και Ειδικών Θεμάτων Οικοδομικής. Οι σπουδαστές να προσέλθουν κανονικά στο θεωρητικό μέρος των μαθημάτων, όπου θα γίνει και η εγγραφή στα εργαστήρια.

 

Κουρνιάτης Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής