Ανακοίνωση – Μεταλλικές κατασκευές Ι και Αντισεισμικός Σχεδιασμός Ι

Ανακοίνωση – Μεταλλικές κατασκευές Ι και Αντισεισμικός Σχεδιασμός Ι

Τα μαθήματα: Μεταλλικές κατασκευές Ι και Αντισεισμικός Σχεδιασμός Ι θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 14/10/2019.

 

Πνευματικός Νικόλαος
Αναπληρωτής Καθηγητής