ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Α’ Εξάμηνο) – ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Α’ Εξάμηνο) – ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ / Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

Υπεύθυνος μαθήματος: Δρ Δημήτριος Εμ. Αλεξάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Α. ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα Γεωλογίας Μηχανικού περιλαμβάνει Παραδόσεις Θεωρίας (3 ώρες/εβδομάδα) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (2 ώρες/εβδομάδα).

Β. ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ

 Οι φοιτητές Α´ εξαμήνου εντάσσονται υποχρεωτικά σε Τμήματα Θεωρίας (Τμήμα Δευτέρας και Τμήμα Πέμπτης) όπως αναγράφεται στον Πίνακα 1. Οι παραδόσεις θεωρίας του Μαθήματος Γεωλογίας Μηχανικού θα γίνονται στην Αίθουσα   Β 221 (Πανεπιστημιούπολη 2, Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, Κτήριο Β, 2ος Όροφος).

 Πίνακας 1: Κατανομή φοιτητών σε Τμήματα Παραδόσεων Θεωρίας Γεωλογίας Μηχανικού

 

Τμήμα

Αίθουσα

Μεϊμάρης έως Ψ

Δευτέρα 09.00-12.00

Β 221

Α έως Ματζουράνης

Πέμπτη  09.00-12.00

Β 221

 Οι παραδόσεις θεωρίας ξεκινούν:

-Τη Δευτέρα 07.10.2019 για το Τμήμα της Δευτέρας.

-Την Πέμπτη 10.10.2019 για το Τμήμα της Πέμπτης.

Γ. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Οι φοιτητές Α´ εξαμήνου εντάσσονται υποχρεωτικά σε Τμήματα Εργαστηρίου όπως θα ανακοινωθεί μελλοντικά.   Παρακαλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν τακτικά τις ανακοινώσεις.

 

5.10.2019

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Δημήτριος Εμ. Αλεξάκης