Ανακοίνωση – Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι

Ανακοίνωση – Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι

Πληροφορούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα “Οδοστρώματα Οδών και Αεροδρομίων & Εργαστηριακοί Έλεγχοι” ότι το μάθημα δεν θα διδαχθεί κατά την πρώτη επίσημη εβδομάδα του χειμερινού εξαμήνου τουλάχιστον. Θα υπάρξει νέα ενημέρωση όταν πρόκειται να ξεκινήσει η διδασκαλία του μαθήματος.

Γιάννης Τυρινόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής