Ανακοίνωση – Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών

Ανακοίνωση – Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών

Ανακοίνωση – Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών
Πληροφορούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα “Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών” ότι το μάθημα δεν θα διδαχθεί κατά την πρώτη επίσημη εβδομάδα του χειμερινού εξαμήνου τουλάχιστον. Θα υπάρξει νέα ενημέρωση όταν πρόκειται να ξεκινήσει η διδασκαλία του μαθήματος.

Γιάννης Τυρινόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής