Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. “ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ” έως και την 22/10/2019

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. “ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ” έως και την 22/10/2019

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το Π.Μ.Σ. “ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ” έως και την 22/10/2019. Link: http://retrofit.uniwa.gr