ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

«Ολοκλήρωση εγγραφής για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών»

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων 2019, που εισήχθησαν στο Τμήμα και
ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα πρέπει να προσέλθουν στην Γραμματεία του

Τμήματος της Πανεπιστημιούπολης 2

( http://www.teipir.gr/googlemap/index.html ) είτε αυτοπροσώπως είτε από νομίμως
εξουσιοδοτημένο άτομο, για την ολοκλήρωση του ελέγχου της ταυτοπροσωπίας από τη
Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 καθημερινά
10.00πμ-12.00μμ.

  • Τα δικαιολογητικά τα οποία θα προσκομίζουν είναι τα εξής:
  •  Εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου
  •  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής κατάστασης (μόνο για τους άρρενες
    πρωτοετείς ελληνικής υπηκοότητας)
  • Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
  •  Αίτηση Αρχικής Εγγραφής, την οποία μπορείτε να βρείτε: Αίτηση

    Από τη Γραμματεία του Τμήματος