Συμπληρωματική ανακοίνωση αναφορικά με την ακύρωση και επανέκδοση ακαδημαϊκών ταυτοτήτων λόγω αύξησης διάρκειας σπουδών από 4 σε 5 έτη

Συμπληρωματική ανακοίνωση αναφορικά με την ακύρωση και επανέκδοση ακαδημαϊκών ταυτοτήτων λόγω αύξησης διάρκειας σπουδών από 4 σε 5 έτη

Συμπληρωματικά της από 10-9-2019 ανακοίνωσής μας και για αποφυγή οποιονδήποτε παρερμηνεύσεων, παρακαλούμε τα εξής:

-Μην προβαίνετε αυθαίρετα σε εκ νέου υποβολή αίτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας

– Πρώτα θα καταθέτετε στη Γραμματεία την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα (σε πρώτη φάση εκείνες που έληξαν 8/2019)

– Η Γραμματεία θα προβαίνει σε ακύρωσή της

-Θα επεξεργάζεστε την ήδη υπάρχουσα αίτηση και θα την υποβάλλετε ξανά.