Ανακοίνωση για το μάθημα των μεταλλικών ΙΙ

Ανακοίνωση για το μάθημα των μεταλλικών ΙΙ

Η εξέταση του μαθήματος  των μεταλλικών ΙΙ το οποίο ακυρώθηκε στις 19-7-2019 λόγω σεισμού θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Οι μέρες και ώρες της διπλής εξέτασης του μαθήματος θα ανακοινωθούν με το πρόγραμμα των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου.

Ο διδάσκων

Νίκος Πνευματικός