ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ 2019-2020 -ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ 2019-2020 -ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 15/7 έως και 29/7/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση civ@uniwa.gr.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν, σύμφωνα με την προκήρυξη έως και δύο (2) σχετικά γνωστικά αντικείμενα από το σύνολο όσων προκηρύχθηκαν από το Τμήμα.

Τα δικαιολογητικά  θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή  (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) στις διευθύνσεις της Γραμματείας του Τμήματος ως εξής:

  • Πανεπιστημιούπολη 1- Αγ. Σπυρίδωνα 28, Τ.Κ. 12243 –Αιγάλεω για αίτηση στους Τομείς Α’ «Δομοστατικής Μηχανικής» και Β’ «Υδραυλικής Μηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής» καθημερινά 11:30 -13:30 μ.μ.
  • Πανεπιστημιούπολη 2 –Π. Ράλλη και Θηβών 250, Τ.Κ. 12244 για αίτηση στον Τομέα Γ’ «Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Έργων» καθημερινά 9:00 -14:00 μ.μ.

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος υποβάλλει αίτηση τόσο στους Τομείς Α’ και Β’ όσο και στον Τομέα Γ’, τότε τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται τόσο στην Πανεπιστημιούπολη 1 όσο και στην Πανεπιστημιούπολη 2.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος