ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – γραπτά και εργασίες

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – γραπτά και εργασίες

Την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 12.00-13.00 στην αίθουσα Β230, οι φοιτητές μπορούν να δουν τα γραπτά τους και να παραλάβουν τις εργασίες τους.