Ενημέρωση για την τελική εξέταση Εργαστηρίου Ειδικά Θέματα CAD (27/6/2019)

Ενημέρωση για την τελική εξέταση Εργαστηρίου Ειδικά Θέματα CAD (27/6/2019)

Η εξέταση στο μάθημα  Ειδικά Θέματα CAD θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27/6/2019 09:00 – 15:00 στην αίθουσα Β015.

Ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου

Δρ. Εξαρχάκος Γεώργιος