Ανακοίνωση για μάθημα “Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κτιριολογία”

Ανακοίνωση για μάθημα “Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κτιριολογία”

Την Τετάρτη 26/6/2019 και την Πέμπτη 27/6/2019 οι φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα “Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κτηριολογία” μπορούν να παραδώσουν τις εργασίες τους (σκαριφήματα κατόψεων και όψεων) από τις 11:30 π.μ. έως τη 1 μ.μ. στο Γραφείο Δδ5 ή στο Δδ4 (Π2, ισόγειο Β` Κτιρίου, 210-5381386, 210-5381412).

Επίσης, όσοι από εσάς επιθυμείτε, μπορείτε να συζητήσετε με τον διδάσκοντα και ενδεχόμενες διορθώσεις επί των σκαριφημάτων σας (ιδιαίτερα για τα θέματα που διδάχθηκαν την τελευταία εβδομάδα).

Η παράδοση θα πρέπει γίνει σε απλό φάκελο με όλα τα στοιχεία σας (και τηλέφωνο επικοινωνίας).