Τελική εξέταση εργαστηρίου Γεωδαισίας

Τελική εξέταση εργαστηρίου Γεωδαισίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ : ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ: 2018 – 2019

Η εξέταση στο εργαστήριο Γεωδαισίας θα γίνει την Παρασκευή 28/06/2019 στο αμφιθέατρο Α011 και ώρα

α) 10.00 έως 10.30 από Α έως και Μ,
β) 10.30 εως 11.00 από Ν έως και Ω.

Δικαίωμα στην εξέταση έχουν όσοι φαίνονται στον κατάλογο που επισυνάπτεται, καθώς και αυτοί που έχουν κατοχυρώσει το μάθημα του εργαστηρίου.

Αιγάλεω 21/6/2019
Εκ του εργαστηρίου