ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 12/6/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 12/6/2019

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
(ΟΜΑΔΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗΣ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/06/2019 ΣΤΗΝ ΛΕΚΚΑ 18 -ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΠΟ 12.30-13
Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΚΡΑΝΗ ΚΑΙ ΓΙΛΕΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Κου ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ Π1.ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΑΝΕΒΕΙ ΣΤΗΝ ΛΕΚΚΑ

Δρ Αντώνιος Κυριαζόπουλος