ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – Προγραμματισμός μαθημάτων και εξέτασης

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – Προγραμματισμός μαθημάτων και εξέτασης

Ι. Αναπλήρωση εργαστηρίου ομάδας Τρίτης

Την Τετάρτη 05.06.2019 θα γίνει αναπλήρωση του εργαστηρίου (που δεν υλοποιήθηκε στις 21 Μαΐου) 17.00-20.00 στην αίθουσα Β230.

 

ΙΙ. Πρόσθετο μάθημα (με παρουσίες)

Για όλες τις ομάδες

Την Τετάρτη 12.06.2019 17.00-20.00 στην αίθουσα Β228.

 

ΙΙΙ. Επίλυση αποριών

α) Την Τετάρτη 12.06.2019, 15.00-17.00 στο γραφείο Δδ2.

β) Την Τετάρτη 19.06.2019, 15.00-17.00 στο γραφείο Δδ2 και 17.00-19.00 στην αίθουσα Β230.

 

ΙV. Εξέταση εργαστηρίου

Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη, αντίστοιχα 25-26-27 Ιουνίου 2019. Κάθε ομάδα εργαστηρίου στις ώρες της. Αποκλείονται οι μετακινήσεις από ομάδα σε ομάδα.

 

V. Παράδοση 2ου θέματος και εργασίας

Μέχρι 25-26-27 Ιουνίου 2019, αντίστοιχα για κάθε ομάδα.

 

Η υπεύθυνη του μαθήματος

Σταμ. Μαλικούτη