ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μετά από τη σχετική απόφαση (Συνεδρίαση 5/5-3-19) του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, ορίζονται οι κάτωθι
ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
από 1η έως και 30η Ιουνίου 2019
για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ
.

Αφορά ΜΟΝΟ φοιτητές οι οποίοι ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ έως την 30η
Σεπτεμβρίου 2018.


Η αναφερόμενη από τον Ν.4521/2018
Υπεύθυνη Δήλωση, (το σχετικό έντυπο
βρίσκεται στην ιστοσελίδα
http://www.civ.uniwa.gr/education/undergraduate/doc-iso/ )
θα
ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στη Γραμματεία του Τμήματος.


Σε
περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, θα την αποστείλετε στο email της
Γραμματείας αφού
ΘΕΩΡΗΘΕΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ, ΑΠΟ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ή ΚΕΠ.


15-05-2019


Από τη Γραμματεία του Τμήματος