Ανακοίνωση – Οικοδομική Τρίτη 14/5/2019

Ανακοίνωση – Οικοδομική Τρίτη 14/5/2019

Η θεωρία της Οικοδομικής την Τρίτη 14/5 δε θα γίνει. Για την αναπλήρωση του μαθήματος θα βγει σχετική μελλοντική ανακοίνωση.