Ανακοίνωση “ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΘΕΩΡΙΑ” 6-5-2019

Ανακοίνωση “ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΘΕΩΡΙΑ” 6-5-2019

Το μάθημα της Γεωδαισίας, σήμερα Δευτέρα 6/5/2019, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω προβλήματος του διδάσκοντος.

Αθανάσιος Ηλιοδρομίτης