Ανακοίνωση “Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων” και “Επιφανειακοί Φορείς”

Ανακοίνωση “Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων” και “Επιφανειακοί Φορείς”

Την Τρίτη 16/04/2019 δεν θα γίνουν τα μαθήματα “Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων” του 4ου εξαμήνου και το μάθημα “Επιφανειακοί Φορείς” του 8ου, λόγω σοβαρών ανειλημμένων υποχρεώσεων του καθηγητή που αφορούν το Τμήμα. 
 
Θα προγραμματισθούν οι αναπληρώσεις τους σε μελλοντικό χρόνο.