Βαθμολογία – Μηχανική Παραμορφωσίμου Σώματος (Αντοχή Υλικών )

Βαθμολογία – Μηχανική Παραμορφωσίμου Σώματος (Αντοχή Υλικών )

Μάθημα: Μηχανική Παραμορφωσίμου Σώματος  (Αντοχή Υλικών)
ΔΙΔΑΣΚΩΝ          
           
ΑΜ Βαθμός        
02120 5,0        
6650 2,0        
6665 3,0        
6992 1,0        
7003 5,0 ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΕΊΝΑΙ  ΑΠΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
7051 1,0        
43468 5,0        
43893 2,0        
43896 5,0        
44098 1,0        
44424 1,0        
45167 1,0        
45279 2,0        
45284 2,0        
45367 5,0        
45375 3,0        
45527 5,0        
45528 1,0        
45587 5,0        
45848 8,5        
45976 3,0        
46160 1,0        
46161 2,0        
46546 5,0        
46551 2,0        
46557 6,0        
46906 5,0        
47113 2,0        
47463 2,0 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
47464 6,5        
47535 2,0        
44547114 3,0        
232017001 1,0        
232017002 3,0        
232017005 5,0        
232017008 1,0        
232017009 5,0        
232017010 3,0        
232017011 1,0 ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
232017013 3,0        
232017014 5,0        
232017015 5,0        
232017016 1,0        
232017018 2,0        
232017019 1,0        
232017020 5,5        
232017022 1,0        
232017023 1,0        
232017024 5,0        
232017025 6,0        
232017031 1,0        
232017035 6,5        
232017036 7,5        
232017037 3,0        
232017039 6,0        
232017044 3,0        
232017047 2,0        
232017050 3,0        
232017051 5,0        
232017052 2,0        
232017053 5,0        
232017056 5,0        
232017057 2,0        
232017058 1,0        
232017062 5,0        
232017068 5,0        
232017070 5,0        
232017076 5,0        
232017077 2,0        
232017078 5,5        
232017081 1,0        
232017083 3,0        
232017089 2,0        
232017093 3,0        
232017094 3,0        
232017095 5,0        
232017096 3,0        
232017101 1,0        
232017105 5,0        
232017106 5,0        
232017107 2,0        
232071017 5,5        
445232017004 7,0        
445232017032 5,0        
445232017033 5,0        
CW6931 2,0