ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

1. ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΒΕΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ e-class
2. ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΒΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

 

Δρ Αντώνιος Κυριαζόπουλος