Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2019 (7/4)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2019 (7/4)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2019 (7/4)

Η νεώτερη αυτή έκδοση του προγράμματος (εκδ. 4.7, 05-04-2019) αφορά: στο 2ο και 4ο Εξάμηνο αλλαγές σε αίθουσες λόγω προβλημάτων στην χωρητικότητα, στο 6ο και 8ο Εξάμηνο αλλαγές σε κάποια μαθήματα της Κατεύθυνσης των Συγκοινωνιακών Έργων, και επίσης στο 8ο Εξάμηνο αλλαγή στο μάθημα της Γεφυροποιίας.