Εργαστήρια Οικοδομικής Τετάρτης και Πέμπτης

Εργαστήρια Οικοδομικής Τετάρτης και Πέμπτης

Τα Εργαστήρια της Οικοδομικής της Τετάρτης και της Πέμπτης θα γίνουν κανονικά αυτήν την εβδομάδα. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να έχουν μαζί ταυ, τρίγωνα, λίγα πρόχειρα χαρτιά και ενα ριζόχαρτο διάστασης 35/50.